Урок 2. Склонение неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип byt). Склонение прилага- тельных мужского рода твердой разновидности (тип dobrý) и притяжательных местоимений můj, tvůj, svůj. Главные члены простого двусоставного предложения. Глагол být и его со- ответствия в русском языке. Предлоги do, od, u, z, vedle.

NÁŠ BYT

Bydlím v moderním dvanáctipatrovém domě na novém sídlišti. Vedle domu je malý, ale hezký1 park se stromy a květinami. Bydlíme v sedmém poschodí2. Jezdíme výtahem, z výtahu vystoupíme na chodbu3 a z chodby vejdeme do našeho bytu. Byt je pěkný, tri pokoje a kuchyň s balkónem a veškerým příslušenstvím. Okna ze dvou pokojů jsou obrácena na jih4. Z předsíně, kde je věšák, zrcadlo, skříň ve zdi, vejdeme nalevo do obývacího pokoje a do kuchyně, napravo do ložnice a do dětského pokoje. V obývacím pokoji máme moderní stěnu, gauč, malý stolek a dvě křesla. V rohu je barevný televizor. Na stropě je pěkný lustr, na podlaze je koberec, na stěnách jsou obrazy, na oknech visí záclony. V ložnici jsou dvě postele, šatník a velké zrcadlo. U každé postele je noční stolek a na něm malá lampička. V dětském pokoji je gauč, pracovní stolek a poličky na knihy a na hračky5. V kuchyni je kuchyňská linka6 s vodovodem (dřezem), plynový sporák a lednička. Z předsíně vedou dveře také do koupelny a na záchod. K bytu patří i malá spíž.

* * *
Р.: Dobrý den. Slyšel jsem, že jste dostali nový byt. Kde to je?
J.: Ano. Bydlíme teď na Jižním městě. Je to úplně nová čtvrť.
Р.: A jak velký je ten byt?
J.: Moc velký není, ale zatím nám stačí. Jsou to dva pokoje s kuchyňským koutem7 a spříslušenstvím. Pokoje jsou světlé a máme tam nový nábytek.
Р.: A kdo teď bydlí ve vašem starém bytě ve středu města?
J.: Tam zůstali rodiče a bratr. Zatím je svobodný. Až se ožení, snad také dostane vlastní byt.

* * *
A.: Jak vypadají nové domy u vás v Československu?
B.: No, skoro stejně jako u vás v Sovětském svazu. Jsou to většinou panelové věžáky, mají dvanáct až šestnáct poschodí. Všechny byty v nich jsou moderně vybavené8, mají ústřední topení, studenou a teplou vodu, telefon. Skoro každý byt má velkou lodžii. Většina domů je vzdálena od rušných ulic, takže je klid a ticho. Mezi domy jsou vysázeny stromy, keře a květiny. Ve většině domů jsou v suterénu prádelny.

Slovníček

barevný цветной
Československo, -а n Чехословакия
čtvrt’, -ti f район города
dvanáct двенадцать
dveře, -í pl двери
dřez, -u m мойка
gauč, -e m тахта
hračka, -у f игрушка
chodba, -у f коридор
keř, -e m куст
klid, -u m покой
panelový věžák, -u m панельный дом
patro, -а n этаж
patřit принадлежать
pěkný красивый
plynový sporák, -u m газовая плита
podlaha, -у f пол
poschodí, -í n этаж
prádelna, -у f прачечная
předsíň, -ě f передняя
příslušenství, -í n удобства в квартире
roh, -u m угол
rušný шумный
sídliště, -ě n жилой район
skoro почти
skříň, -ě f шкаф;
skříň ve zdi стенной шкаф
Sovětský svaz, -u m Советский Союз
spíž, -e f стенной шкаф/кладовая для продуктов
stačí (inf. stačit) хватит, достаточно
stejně одинаково, также
strom, -u m дерево
strop, -u m потолок
střed města центр города
koberec, -rce m ковер
koupelna, -у f ванная
kuchyň, -ě f кухня
květiny, -in pl цветы
lednička, -у f холодильник
ložnice, -e f спальня
lustr, -u m люстра
nábytek, -tku m мебель
noční stolek, -lku m тумбочка
obraz, -u m картина
obývací pokoj, -e m жилая комната
suterén, -u m полуподвальный этаж
svobodný холостой
šatník, -u m платяной шкаф
ticho, -a n тишина
ústřední topení, -í n центральное отопление
vedle возле, рядом
vejít войти
věšák, -u m вешалка
veškerý всякий, разный
většina, -у f большинство
většinou в большинстве
vodovod, -u m водопровод
vypadat выглядеть
vystoupit выйти
výtah, -u m лифт
vzdálený отдаленный
záclona, -у f занавеска, штора
záchod, -u m туалет
zat’ím пока
zrcadlo, -a n зеркало
zůstat остаться

Лексико-грамматические пояснения

 1. Прилагательным krásný, pěkný, hezký в русском языке соответствует красивый. Однако указанные прилагательные имеют разные оттенки значений и нередко употребляются в разных словосочетаниях.
  • krásný — красивый, очень красивый, прекрасный, хороший
  • pěkný — красивый, хороший, приятный
  • hezký — красивый, чудесный, хорошенький

  Сравните:

  • krásná žena — красивая женщина
  • krásný byt — хорошая квартира
  • krásné počasí — прекрасная погода
  • pěkný člověk — хороший / приятный человек
  • pěkné děvče — красивая девушка
  • pěkné počasí — хорошая погода
  • hezký nábytek — красивая / чудесная мебель
  • hezké děvče — красивая / хорошенькая девушка
  • hezké počasí — хорошая / чудесная погода
 2. В Чехословакии этажом называют только ту часть дома, на которую ведет лестница, поэтому понятие первый этаж в русском языке соответствует чешскому přízemí; второй этаж — první poschodí, третий — druhé poschodí, …, седьмой — šesté poschodí и т.д. Обратите внимание также на различие в употреблении предлогов:
  • v druhém poschodí — на третьем этаже
  • vystoupit na chodbu — выйти в коридор
  • jít na chodbu — идти в коридор
  • být na chodbě — быть в коридоре
 3. В чешском языке назначение какого-либо предмета передается винительным падежом с предлогом .
  Сравните:

  • poličky na knihy a na hračky — полки для книг и игрушек
  • šatník na šaty — шкаф для платья
 4. Запомните:
  • Pokoje jsou obráceny na jih — комнаты выходят на юг
  • kuchyňská linka — набор кухонной мебели
  • kuchyňský kout — небольшая комната без окна и двери, соединенная со столовой и служащая кухней
  • moderně vybavený — оборудованный в современном стиле
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Склонение неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности (тип byt)

[table id=12 /]

 1. По образцу существительного byt склоняются неодушевленные существительные мужского рода, оканчивающиеся на твердый согласный основы: dům, stůl, strom, les, film, Kyjev, Leningrad, nábytek, výtah.

  Примечание. У существительных с суффиксом -ek и -еn в формах косвенных падежей е является беглым: stolek — na stolku, domek — v domku, nábytek — o nábytku, leden — v lednu, březen — v březnu.

 2. В родительном падеже единственного числа неодушевленные существительные, как правило, имеют окончание -u: dům — z domu, stůl — u stolu, strom — se stromu, vůz — do vozu, dub — z dubu, výtah — z výtahu.
  Однако некоторые существительные имеют окончание :

  • les — do lesa, večer — do večera, oběd — u oběda, dvůr — ze dvora, svět — do světa, chléb — bez chleba, jazyk — jazyka, sýr — sýra (подробнее см. урок 18);
  • некоторые названия городов и населенных пунктов: Londýn — z Londýna, Řím — do Říma, Lvov — ze Lvova, Benešov — do Benešova;
  • названия месяцев: leden январь — ledna, únor февраль — února, březen март — března, duben апрель — dubna …, но: listopad ноябрь — listopadu.
 3. В предложном падеже единственного числа окончание -u употребляется чаще и является обычным у неодушевленных существительных с основой на k, h, ch, g, r: sníh — na sněhu, jih — na jihu, chodník — na chodníku, břeh — na břehu, prach — v prachu, sever — na severu, mír — o míru. Это же окончание -u употребляется у большей части существительных на губные согласные: film — о filmu, ústav — v ústavu, oděv — v oděvu, biograf — v biografu, Cheb — v Chebu и у некоторых других существительных. Окончание -е (-ě) употребляется у прочих существительных: les — v lese, vůz — ve voze, byt — v bytě, sklep — ve sklepě, stůl — na stole, Leningrad — v Leningradě, Kyjev — v Kyjevě, Lvov — ve Lvově.
 4. В предложном падеже у неодушевленных существительных мужского рода твердой разновидности возможны два окончания: -u и -е (-ě). Как правило, окончание -е (-ě) бывает также у неодушевленных существительных, имеющих в родительном падеже единственного числа окончание : oběd, oběda — po obědě; dvůr, dvora — na dvoře; Londýn, Londýna — v Londýně. У некоторых существительных возможны оба окончания -u и е (-ě): Ural (na Uralu, na Urale), autobus (v autobusu, v autobuse), rok (v roce, v roku), rybník (v rybníku, na rybníce), potok (v potoku, na potoce)
 5. В предложном падеже множественного числа у существительных мужского рода твердой разновидности основным является окончание -ech: stůl — na stolech, strom — na stromech, kout — v koutech, plot — na plotech, dům — v domech, závod — v závodech / na závodech. У существительных с основой на k, h, ch, g и в некоторых других случаях употребляется окончание -ích, перед которым происходит чередование согласных k / с, h / z, ch / š, g / z: potok — v potocích, chodník — na chodnících, břeh — na březích, vrch — na vrších, dialog — v dialozích. У некоторых существительных употребляется окончание -ach (см. урок 18).

  Примечание. Существительные, имеющие в основе им. и вин. падежа ед. числа -ů, имеют в основе прочих падежей -о: dům — v domě, stůl — na stole, dvůr — na dvoře.

Склонение прилагательных мужского рода твердой разновидности (тип dobrý) и притяжательного местоимения мужского рода můj, tvůj, svůj

[table id=13 /]

 1. У прилагательных твердой разновидности, относящихся к неодушевленным существительным мужского рода, формы именительного и винительного падежей единственного и множественного числа совпадают. У прилагательных, относящихся к одушевленным существительным, форма винительного падежа единственного числа равна форме родительного падежа; форма винительного падежа множественного числа не равна форме родительного падежа множественного числа (см. урок 3).
  • Ед. число: Vidím nový dům. но: Vidím dobrého kamaráda.
  • Мн. число: Vidím nové.domy. и Vidím dobré kamarády.
 2. Так же, как прилагательные мужского рода твердой разновидности, склоняются притяжательные местоимения můj, tvůj, svůj. B именительном падеже множественного числа формы moji, mí употребляются с одушевленными существительными мужского рода: moji, mí kamarádi; формы moje, mé — с неодушевленными существительными: moje / mé časopisy, moje / mé sešity, tvoje / tvé léky, svoje / své úkoly.

Главные члены простого двусоставного предложения

Главными членами простого двусоставного предложения в чешском языке, как и в русском, являются подлежащее (podmět) и сказуемое (přísudek). По строению простого предложения и способам выражения главных членов предложения русский и чешский языки близки.
Подлежащее в чешском языке чаще всего выражается существительными или местоимениями: Výtah jede nahoru. — Лифт идет вверх. se nic nebojím. — Я ничего не боюсь.
Иногда подлежащее грамматически не выражено: Mám hezký nábytek. — У меня красивая мебель. Kde bydlíte? — Где вы живете?

Примечание. Как правило, подлежащее не выражается личными местоимениями 1-го, 2-го и 3-го лица, хотя при логическом ударении, при однородных подлежащих и в некоторых других случаях их употребление обязательно: То já nevím. — Я этого не знаю. Já a sestra jsme o tom nevěděli. — Я и сестра, мы об этом не знали.

Сказуемое чаще всего бывает выражено личной формой глагола: Bydlím v novém domě. — Я живу в новом доме. Jdu na chodbu. — Я иду в коридор.

Составное сказуемое состоит из личных форм глагола-связки být (jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou); с отрицанием: nejsem, nejsi, není, nejsme, nejste, nejsou и именной части. В качестве именной части составного сказуемого могут употребляться имена существительные, имена прилагательные полные, реже — краткие (zdráv), местоимения и числительные.

Сравните примеры:

 • Matka je profesorka na vysoké škole. — Мать — преподаватель высшего учебного заведения.
 • Otec je učitelem na střední škole. — Отец — учитель средней школы.
 • Byt je prostorný. — Квартира просторная.
 • Otec je zdráv. — Отец здоров.
 • Ta kniha je moje. — Эта книга моя.
 • Bratr byl první. — Брат был первым.

Одним из основных различий в построении предложения в русском и чешском языках является то, что в чешском языке спрягаемые формы вспомогательного глагола být обязательно употребляются не только в формах прошедшего времени (как в русском языке: отец был рабочим), но и в формах настоящего времени (jsem student, dědeček je zdráv). С этим связано обязательное употребление личных местоимений в функции подлежащего в
русском языке (я здоров, мы рады, они довольны) и необязательность употребления этих местоимений в чешском языке (jsem zdráv, jsme rádi, jsou spokojeni).

Именная часть составного сказуемого согласуется с подлежащим в роде и числе.

Именная часть, выраженная прилагательным и местоимением, употребляется в форме именительного падежа: Praha je krásná; Kniha je moje.

Если именная часть сказуемого выражена существительным, то при связке být возможен как именительный, так и творительный, падеж. Именительный падеж употребляется при констатации или выражении постоянного признака, профессии, рода занятий:

 • Můj otec je dělník. — Мой отец рабочий.
 • Praha je velkoměsto. — Прага — большой город.
 • Dědeček byl dobrý učitel. — Дедушка был хорошим учителем.

Творительный падеж, как правило, выражает непостоянный признак, род занятий, профессию:

 • Bratr je už důstojníkem. — Брат уже офицер.
 • Otec je inženýrem. — Отец работает (является) инженером.
 • Dědeček byl zahradníkem. — Дедушка был садовником.

Примечание.</em. В качестве глагола-связки могут употребляться также другие глаголы, например, stát se стать, сделаться, stávat se делаться, становиться.

Глагол být и его соответствия в русском языке

 1. Предложения с глаголом-связкой být в чешском языке в большинстве случаев соответствуют в русском языке предложениям без глагольной связки.
  • Byt je pěkný. — Квартира хорошая.
  • Jsem student. — Я студент.
  • Bratr je učitel. — Брат — учитель.
  • Dědeček je zdráv. — Дедушка здоров.
 2. В ряде случаев глагол být в чешском языке соответствует в русском языке глаголу находиться:
  • Otec je na zahradě. — Отец (находится) в саду.
  • Jsem už dva roky v Praze. — Я уже два года (нахожусь) в Праге.
  • Kde jste? — Где вы (находитесь)?
  • Moskevská univerzita je na Leninských horách. Московский университет находится на Ленинских горах.
  • Kniha je na stole. — Книга лежит на столе.
 3. Глагол být в чешском языке может иметь значение иметься, встречаться, существовать. В русском языке в этом случае ему обычно соответствует неизменяемое слово есть:
  • V našem městě je park. — B нашем городе (есть) парк.
  • V řece jsou ryby. — В реке есть (имеется) рыба.
  • V obchodě je ovoce. — В магазине есть (имеются) фрукты.

  Отрицательной форме глагола být в этих случаях соответствует в русском языке слово нет:

  • V našem městě není park. — B нашем городе нет парка.
  • Helena není doma. — Елены нет дома.
  • V obchodě nejsou jablka. — В магазине нет яблок.
  • Otec a matka nejsou doma. — Отца и матери нет дома.

  В отличие от русского языка, где после слова нет употребляется родительный падеж, в чешском языке в соответствующих конструкциях с отрицательным глаголом nebýt употребляется именительный падеж единственного или множественного числа:

  • Sestra není doma. — Сестры нет дома.
  • Rodiče nejsou doma. — Родителей нет дома.

Предлоги do, od, u, z, vedle

Пространственные предлоги do, od, u, z и vedle употребляются только с родительным падежом.

Предлог do отвечает на вопрос kam? (куда?), указывает на место, к которому направлено действие, означает «внутрь чего-либо, куда-либо» и соответствует русскому предлогу в:

 • Dal to do stolu. — Он положил это в стол.
 • Děti jdou do školy. — Дети идут в школу.
 • Jdu do lesa. — Я иду в лес.
 • То jsou dveře do koupelny. — Это дверь в ванную комнату.

Предлог od соответствует русскому предлогу от. Он указывает на исходный пункт движения (откуда-либо, от кого-либо):

 • Odešel od nás. — Он ушел от нас.
 • Autobus odjíždí od fakulty. — Автобус отходит от здания факультета.
 • Dostali jsme dopis od sestry. — Мы получили письмо от сестры.

Предлог u отвечает на вопрос kde? (где?) и обозначает «поблизости от чего-либо». Он соответствует русским предлогам у, около, возле:

 • u okna — у окна
 • u vody — у воды
 • u řeky — у реки
 • u stolu — у стола, за столом
 • u moře — у моря, на море

Примечание: Предлог u имеет в чешском языке большой диапазон значений.

Предлог z (ze) соответствует русскому предлогу из и обозначает движение откуда-либо, из какого-либо места:

 • Otec se vrátil z Leningradu. — Отец вернулся из Ленинграда.
 • Bratr přijel z Bratislavy. — Брат приехал из Братиславы.
 • Sestra dostala dopis z Prahy. — Сестра получила письмо из Праги.
 • Z chodby vejdeme do bytu. — Из коридора входим в квартиру.

Предлог vedle отвечает на вопрос kde? (где?) и соответствует русским предлогам возле, рядом с чем-нибудь:

 • Bydlím vedle institutu. — Я живу возле института.
 • Vedle domu je park. — Возле дома парк.
 • Vedle kuchyně je jídelna. — Рядом с кухней столовая.
УПРАЖНЕНИЯ
 1. Ответьте на вопросы:
  1. V jakém domě bydlíte?
  2. V kterém poschodí je váš byt?
  3. Máte v domě výtah?
  4. Je váš byt velký a světlý?
  5. Kam jsou obrácena okna?
  6. Kam vedou dveře z předsíně?
  7. Jakou máte kuchyň?
  8. Co stojí v kuchyni?
  9. Kde je ložnice?
  10. Máte také dětský pokoj?
  11. Kde jsou uloženy vaše věci?
  12. Je vedle vašeho domu park?
 2. Дополните предложения существительными и прилагательными в скобках. Существительные и прилагательные поставьте в единственном и множественном числе:
  Stromy rostou vedle (nové domy, velké obchody, široké mosty, Pražský hrad, malé rybníky, velký závod).
  Jdeme z (pěkný park, velký závod, vědecký ústav, velký podnik, nový dům, můj byt).
  Stojím u (zelený strom, kulatý stůl, plynový sporák, vysoký plot).
  Jdeme k (nový dům, velký zelený strom, starý park, velký závod, moskevský vlak, svůj byt).
  Kupuji si (čistý sešit, český časopis, pěkný obraz, nový kabát, malý dárek, bílý papír).
  Bylo to v (blízký les, velký závod, nová továrna, vědecký ústav, starý dům, městský park, můj byt).
  Mluvíme o (nový úkol, český jazyk, nový román, pěkný dárek, velký úspěch, tvůj nový byt).
  Stojím pod (vysoký strom, velký most, starý hrad).
  Letadlo letí nad (velký závod, zelený les, vysoký dům, krásný park).
 3. От следующих сочетаний образуйте родительный и предложный падежи единственного числа и именительный и винительный падежи множественного числа:
  pěkný dárek, český časopis, hezký park, teplý večer, velký rybník, starý park
 4. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствующем падеже единственного и множественного числа:
  Bydlím v (nový dům). — V (dům) jsou (pěkný byt). — Jedeme (rychlý výtah) nahoru. — Dnes přijede bratr z (jih). — Na (kulatý stůl) stojí váza s květinami. — U (malý stolek) stojí křeslo. — Český časopis je na (můj stolek). — Auto přijelo k (velký závod). — Z (Londýn) jsme letěli tři hodiny. — Do (Kyjev) pojedeme vlakem. — Byli jste včera v (park)? — Byli jste na procházce v (les)? — Byl jsi na (koncert)? — Zítra půjdu na (koncert). — Stalo se to v (leden). — Vrátím se do (Moskva) druhého (březen).
 5. Вместо точек вставьте пропущенные притяжательные местоимения:
  То je … mladší bratr. — Profesor mluví o úspěších … bratra. — Otec daroval … bratrovi nové pero. — Kamarádi navštívili … bratra. — Drahý bratře, proč tak málo píšeš o … úspěších? — Jdu na procházku po městě se … otcem. — Vedle … domu je pěkná zahrada. — Cesta k … domu vede přes park. — Okna … pokoje jsou obrácena na jih. — Rád čtu … dopisy, jsou zajímavé. — Žena … kamaráda také studuje na univerzitě. — Sestra nám často psala o … synech. — Profesor jede se … studenty na hory.
 6. Вставьте нужные предлоги:
  Jedu … Charkova. — Bydlíme … Kyjevě. — Zítra přijede můj otec … Prahy. — Čtu dopis … sestry. — Jdeme se sestrou … kina. … domu je velká zahrada. — Matka dostala dárek … dcery. — Tyto dveře vedou … koupelny. — … školy je pěkný park. — Ložnice je … obývacího pokoje. — Vystupujeme … vlaku a jdeme domů. — … univerzity jdeme … knihovny. — Stůl stojí … okna. — V pátek pojedeme … hor. — Co máš … ruce? — … závodě pracují moji rodíce. — Děti si hrají … dvoře. — Co máte … spíži?
 7. Поставьте вопросы к выделенным словам:
  Kniha leží na stole. — Jde na návštěvu k bratrovi. — Bydlí v novém domě. — Mluvíme s kamarády o škole. — Ctě článek o závodě. — Čteš dopis od dědečka? — Vystoupil z vagónu. — Často vidím u školy soudruha Skálu. — Profesor vypravuje o svých studentech. — Byli jste včera na koncertě? — Jsme v lese. — Jedeme výtahem nahoru. — Vrátili jsme knihy do knihovny.
 8. Закройте книги, слушайте вопросы и отвечайте:
  Образец: Je jeho otec dělníkem nebo inženýrem? — Myslím, že jeho otec je inženýrem.
  — Je jeho matka učitelkou nebo lékařkou?
  — Je v Olomouci technika nebo univerzita?
  — Je ta kniha ve skříni nebo v knihovně?
  — Jste zdráv nebo nemocen?
  — Jste odpoledne na fakultě nebo doma?
  — Jsi večer zaměstnán nebo volný?
  — Je Olga svobodná nebo vdaná?
  — Je v pokoji Vlasta nebo Mirek?
 9. Возразите, высказав противоположное мнение:
  Образец: Helena je vdaná. — To není pravda, Helena není vdaná.

  — Jaroslav je špatný student.
  — V jeho referátě jsou chyby.
  — Jsem zcela zdráv.
  — Jste k němu nespravedlivý.
  — Ermitáž je v Kyjevě.
  — Na stole je ta kniha.
  — V parku jsou lípy.
  — Náš byt je malý.
 10. Переведите на чешский язык:
  Я не студент, я рабочий. Я живу со своей семьей в большом доме. У меня большая квартира. Квартира находится на втором этаже. В квартире имеются все удобства: газ, ванна, телефон. Окна большой комнаты обращены на юг. Это жилая комната. Другая комната — спальня. Передняя тоже просторная, но нет окна. Возле моего дома есть магазин. В магазине имеются фрукты.

  * * *
  — Мой брат — хороший учитель.
  — Где (находится) твой дедушка? — Он живет в провинции.
  — Мой отец — (является) профессор философского факультета, моя мать — учительница средней школы.
  — Сестра учится в школе. Школа находится за домом.
  — Здены нет дома, она у своей тети. Петра тоже нет дома.
  — Мы ученики профессора Новака.

 11. Расскажите о своей квартире, доме.